kerk panorama

Liturgie eredienst24 juni 2018

Morgendienst, aanvang 10.00 uur. Voorganger: drs. H. van Eeken, Delft.

1. Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

2. Aanvangslied: Gezang 21: 1, 4, 7

3. Stil gebed, votum en groet

4. Zingen: Op Toonhoogte 276 Heer, wijs mij uw weg

5. Lezing van de Wet des Heren

7. Zingen:De Nieuwe Psalmberijming DNP 19: 2, 3

8. Gebed om opening van het Woord

9. Zingen: kinderlied  Op Toonhoogte 403 'k Heb Jezus nodig

10. Schriftlezing: Ezechiël 2:1 - 3:3 2 Timoteüs 3:16

11. Zingen: Psalm 119: 47

12. Verkondiging: Tekst: Ezechiël 2:9 - 3:3 Thema: Kritische woorden, wat doen we ermee?

13. Zingen:Op Toonhoogte 230: 1, 2 Het Woord van God brengt goede vruchten voort

14. Dankgebed en voorbeden

15. Collecten

16. Zingen: Psalm 84:6 Oude Berijming

17. Zegen

 

Liederenblad.

Op Toonhoogte 276

Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind

dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt

om door te gaan,

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

 

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,

het donker is,

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

 

Heer, leer mij uw wil

aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en

Geest mijn hart en leven aan.

 

Heer toon mij uw plan;

maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel

mijn weg gelopen heeft.

 

 

DNP 19: 2, 3

De wet van onze HEER

zet aan tot ommekeer

en Hij misleidt ons niet.

Het is een zuiver licht

dat ons betrouwbaar zicht

en levensvreugde biedt.

Gods woord houdt eeuwig stand.

Puur goud of diamant

heeft lang niet zoveel waarde.

Honing smaakt minder zoet

en doet ons minder goed

dan Gods gebod op aarde.

 

HEER, door uw goede raad

vermijdt uw knecht het kwaad.

Gehoorzaamheid brengt loon.

Helaas, wie is oprecht?

Wie kent zijn fouten echt?

Maak mij hartgrondig schoon.

Leer mij bescheidenheid.

Dan word ik niet verleid

tot zaken die niet deugen.

Laat alles wat ik zeg

of zwijgend overleg,

mijn redder, U verheugen.

 

 

Op Toonhoogte 403

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,

in m'n handel, in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k Heb Hem nodig, dag aan dag.

 

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,

'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m'n handel. in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k wil Hem volgen, dag aan dag.

 

 

Op Toonhoogte 230: 1, 2

Het Woord van God brengt goede vruchten voort,

in ieder mens die luistert naar uw woord;

rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:

het keert niet onvervuld terug.

 

Beproef mijn hart dat voor u openligt;

niets is verborgen voor uw aangezicht.

Dat elke stem die U nog tegenstreeft,

moet zwijgen als U tot mij spreekt.

 

 

Psalm 84:6 Oude Berijming

Want God, de HEER, zo goed, zo mild,

Is t' allen tijd een zon en schild;

Hij zal genaad' en ere geven;

Hij zal hun 't goede niet in nood

Onthouden, zelfs niet in de dood,

Die in oprechtheid voor Hem leven.

Welzalig, HEER, die op U bouwt,

En zich geheel aan U vertrouwt.

 

 

Middagdienst, aanvang 17.00 uur. Voorganger: drs. H. Raveling.

1. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

2. Zingen: Psalm 145: 1 en 5 (NB) – O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal

3. Stil gebed, Votum en Groet

4. Zingen: Psalm 48: 1 en 3 (NB) – De Heer is groot, zijn lof weerklinkt

5. Gebed

6. Schriftlezing Deuteronomium 8:1-18 + HC 50

7. Zingen: Gezang 78: 1 en 3 (LVK) – Laat me in U blijven, groeien, bloeien

8. Verkondiging: ‘Leven uit Gods hand’

9. Zingen: Evangelische Liedbundel 328 – Breng dank aan de Eeuwige

10. Dankgebed

11. Collecte

12. Zingen: Psalm 73: 9 (NB) – Nij blijf ik bij U voor altijd

13. Geloofsbelijdenis

14. Zingen:  Evangelische Liedbundel 170 – Groot is Uw trouw o Heer

15. Zegen

Zondag 50

Vraag en Antwoord 125

Wat is het vierde gebed van het Onze Vader?

Geef ons heden ons dagelijks brood.
Dat wil zeggen: Wil ons zó verzorgen met alles wat wij voor ons lichaam nodig hebben, dat wij daardoor erkennen dat U de enige oorsprong van al het goede bent en dat onze zorg en inspanning en ook uw gaven ons niet baten zonder uw zegen. Leer ons daardoor ook ons vertrouwen niet langer op enig schepsel maar op U alleen te stellen.

Liederenblad

Evangelische liedbundel 328

Breng dank aan de Eeuwige,

breng dank aan de Heilige,

breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.

Breng dank aan de Eeuwige,

breng dank aan de Heilige,

breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.

 

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk;

zegt de arme: ik ben rijk,

om wat de Here heeft gedaan voor ons.

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk;

zegt de arme: ik ben rijk,

om wat de Here heeft gedaan voor ons.

Breng dank.

Evangelische Liedbundel 170

1. Groot is uw trouw, o Heer,

mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

die Gij steeds waart,

dat bewijst Gij ook nu.

Refrein

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,

aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag,

blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

 

 
Christelijk Gereformeerde Ichthuskerk

17-06-2018 17:01
17-06-2018 09:59
10-06-2018 16:59
10-06-2018 10:00
03-06-2018 17:00
03-06-2018 10:00
27-05-2018 17:00
27-05-2018 10:03
20-05-2018 17:00
20-05-2018 10:00
13-05-2018 17:00
13-05-2018 09:59
10-05-2018 09:22
06-05-2018 16:59
06-05-2018 09:59
29-04-2018 17:00
29-04-2018 10:01
22-04-2018 17:00
22-04-2018 10:00
15-04-2018 17:01
15-04-2018 10:00
08-04-2018 16:59
08-04-2018 10:00
07-04-2018 09:59
01-04-2018 17:00
01-04-2018 10:01
31-03-2018 19:15
30-03-2018 19:29
29-03-2018 18:21
28-03-2018 19:05
27-03-2018 19:30
26-03-2018 19:06
25-03-2018 17:00
25-03-2018 10:00
18-03-2018 15:00
18-03-2018 10:00
15-03-2018 13:05
14-03-2018 19:30
11-03-2018 17:01
11-03-2018 10:01
28-01-2018 17:00
28-01-2018 10:00
27-01-2018 10:00
21-01-2018 10:00
14-01-2018 17:00
14-01-2018 09:59
07-01-2018 17:01
07-01-2018 10:00
01-01-2018 10:01
31-12-2017 17:00
DSC06954.JPG CIMG6241.JPG 20150411_154225.jpg WF6.jpg WF2 - kopie.jpg DSC03258.JPG
9471