kerk panorama

Liturgie eredienst15 april 2018

Morgendienst, aanvang 10.00 uur. Voorganger drs. H. Raveling.

1, Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

2. Zingen: Gezang 21: 1 en 3 Alles wat adem heeft

3. Stil gebed, votum en groet

4. Zingen: Psalm 111: 1 en 2 Van ganser harte loof ik Hem

5. Gods wil voor ons leven.

6. Zingen: Psalm 16: 3 en 4 Ik prijs de Heer

7. Gebed

8. Zingen:Kinderlied: Opwekking Kids 7 Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn

9. Schriftlezing: Lucas 24: 13 - 35

10. Zingen: Psalm118: 8 De steen die door de tempelbouwers

11. Verkondiging

12. Zingen:Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees sti

13. Dankgebed

14. Collecte

15. Zingen: Evangelische liedbundel 382: 1 en 3 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

16. Zegen

 

Liederenblad

Opwekking Kids 7

1. Zit je in het donker

Jezus zal er zijn

Is je hart vol zonde

Jezus maakt het rein

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn

Voor de Heer iets te wonderlijk zijn

2. Kijk je weer zo somber

Jezus maakt je blij

Zit je vastgebonden

Jezus maakt je vrij

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn

Voor de Heer iets te wonderlijk zijn

 

3. Dan wordt alles anders

Kan je zoveel meer

Kijk eens wat je aandurft

Samen met de Heer

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn

Voor de Heer iets te wonderlijk zijn

 

 

Opwekking 717

1. Stil mijn ziel wees stil,

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds

Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.

Refrein

God U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wankelen

Vredevorst vernieuw een

vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen

 

2. Stil mijn ziel wees stil

en dwaal niet af

dwars door het dal zal Hij je leiden

stil, vertrouw op Hem

en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

3. Stil mijn ziel wees stil

en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft

wacht wacht op de Heer

de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

 

Evangelische Liedbundel 382: 1 en 3 (ELB)

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom heil'ge Geest,

stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, uw woord:

dat het licht overwint.

 

3. Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

 

Middagdienst, aanvang 17.00 uur. Voorganger:  Ds. W.J.A. Ester, 's-Gravenmoer

1. Begroeting en mededelingen door ouderling van dienst

2. Zingen: Lied 222 : 1, 2 en 3 Liedboek voor de Kerken

3. Stil gebed, Votum en Groet

4. Zingen: Psalm 63 : 2 en 3

5. Gebed

6. Schriftlezing: 1 Petrus 1:1-16

7. Zingen: Psalm 42 : 1 en 3

8. Schriftlezing: 1 Petrus 1:1-16

9. Zingen: Lied 20 : 2, 3 en 4 Liedboek voor de Kerken

10. Verkondiging, Thema: 'De kerk heeft hoop voor de wereld'

11. Zingen: Psalm 130 : 3 en 4 OB

12. Dankgebed

13. Collecten

14. Zingen: Lied 291 : 1 en 2 Liedboek voor de Kerken

15. Geloofsbelijdenis

16. Zingen: Opwekking 407, O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring

17. Zegen

 

Liederenblad:

Psalm 130 : 3 en 4 OB

Ik blijf den HEER verwachten;

Mijn ziel wacht ongestoord;

Ik hoop, in al mijn klachten,

Op Zijn onfeilbaar woord;

Mijn ziel, vol angst en zorgen,

Wacht sterker op den HEER,

Dan wachters op den morgen;

Den morgen, ach, wanneer?

 

Hoopt op den HEER, gij vromen;

Is Israël in nood,

Er zal verlossing komen;

Zijn goedheid is zeer groot.

Hij maakt, op hun gebeden,

Gans Israël eens vrij

Van ongerechtigheden;

Zo doe Hij ook aan mij.

 

Opwekking 407, O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring

O, Heer mijn God,

wanneer ik in verwondering

de wereld zie die U hebt voortgebracht.

Het sterrenlicht,

het rollen van de donder,

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

 

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen

tot in de dood gegaan is als een Lam,

sta ik verbaasd,

dat Hij mijn schuld wou dragen

en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

 

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

 

Als Christus komt

met majesteit en luister,

brengt Hij mij thuis,

hoe heerlijk zal dat zijn.

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen

en zingt mijn ziel:

o Heer, hoe groot zijt Gij!

 

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

 

Wij wensen u gezegende diensten. 

 

 

 

 

 

 
Christelijk Gereformeerde Ichthuskerk

15-04-2018 17:01
15-04-2018 10:00
08-04-2018 16:59
08-04-2018 10:00
07-04-2018 09:59
01-04-2018 17:00
01-04-2018 10:01
31-03-2018 19:15
30-03-2018 19:29
29-03-2018 18:21
28-03-2018 19:05
27-03-2018 19:30
26-03-2018 19:06
25-03-2018 17:00
25-03-2018 10:00
18-03-2018 15:00
18-03-2018 10:00
15-03-2018 13:05
14-03-2018 19:30
11-03-2018 17:01
11-03-2018 10:01
28-01-2018 17:00
28-01-2018 10:00
27-01-2018 10:00
21-01-2018 10:00
14-01-2018 17:00
14-01-2018 09:59
07-01-2018 17:01
07-01-2018 10:00
01-01-2018 10:01
31-12-2017 17:00
31-12-2017 10:00
25-12-2017 16:00
25-12-2017 10:00
24-12-2017 17:00
24-12-2017 10:01
17-12-2017 17:00
17-12-2017 10:01
10-12-2017 17:00
10-12-2017 10:00
03-12-2017 17:00
03-12-2017 10:03
26-11-2017 17:00
26-11-2017 10:00
19-11-2017 17:00
DSC03445.jpg P4270116.jpg P4230094.jpg CIMG5672.JPG CIMG5669.JPG DSC03412.jpg
8727