kerk panorama

Liturgie eredienst19 augustus 2018

WWelkom in de morgendienst van zondag 19 augustus. Aanvang 10.00 uur. Voorganger: student A.S. de Jong, Doetinchem.

Orde van dienst.

1. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

2. Zingen : Schriftberijming 2: 1, 2 en 5 (Geloofd zijt Gij, God onze HEER)

3. Stil gebed, votum

4,  Zingen: Psalm 81: 1

5. Lezing van de wet des Heren uit Jakobus 1: 19 - 27

6. Zingen: Psalm 81: 7 en 8

7. Gebed om de opening van het Woord

8. Zingen: Kinderopwekking 86 (Ik ben veilig in Jezus’ armen)

9. Schriflezing: 2 Koningen 4: 1 - 7

10. Zingen: Psalm 68: 3 OB

11. Verkondiging: De HEER neemt het kleine in je leven, en maakt het groot

12. Zingen: Psalm 81: 5 en 9

13. Dankgebed en voorbeden

14. Collecten

15. Zingen: Gezang 427: 1 en 8

16. Zegenbede.

 

Liederenblad:

Schriftberijming 2: 1, 2 en 5

 

1 Geloofd zijt Gij, God onze HEER,

in eeuwigheid geprezen!

U is de majesteit, de eer,

hoog is uw roem gerezen.

Want al wat in de hemel woont

en al wat leeft op aarde

behoort aan U, die hoog gekroond

het koningschap aanvaardde.

 

2 In majesteitelijke pracht

beheerst Gij al uw werken.

Uw hand heeft alle kracht en macht;

wat zwak is kunt Gij sterken.

Nu willen wij in eeuwigheid

U eer en dank bewijzen;

o God, uw naam, uw heerlijkheid

is groot en zeer te prijzen!

 

5 O HEERE, God van Abraham,

Gij God van onze vaadren,

laat ons voorgoed in vuur en vlam

met gaven tot U naadren

dat elk in uw gebod volhard',

U diene in uw woning

en wij met een volkomen hart,

lofzingen - onze Koning!

 

 

Opwekking 86 - Ik ben veilig in Jezus armen

 

Refrein:

Ik ben veilig in Jezus armen

veilig ben ik bij hem

ik ben veilig in Jezus armen

er is nergens een plek

waar ik zo veilig ben [2]

 

ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet

is het soms net alsof niemand me ziet

net of er niemand meer is die me mist

dan mag ik weten dat Jezus er is

 

Refrein:

Ik ben veilig in Jezus armen

veilig ben ik bij hem

ik ben veilig in Jezus armen

er is nergens een plek

waar ik zo veilig ben [2]

 

als ik door andere soms word gepest

zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest

dan ben ik blij dat ik Jezus ken

hij is mijn vriend en ik hoor bij hem

 

Refrein:

Ik ben veilig in Jezus armen

veilig ben ik bij hem

ik ben veilig in Jezus armen

er is nergens een plek

waar ik zo veilig ben [2]

 

Jij bent veilig in Jezus armen

veilig ben jij bij hem

jij bent veilig in Jezus armen

er is nergens een plek

waar jij zo veilig bent...

 

 

Psalm 68: 3 OB

Springt op van vreugd, verheft Zijn lof,

Die, daar Hij woont in 't hemelhof,

Een Vader is der wezen;

Die weduwen haar recht verschaft,

Die streng haar onderdrukkers straft,

En voor Zijn wraak doet vrezen;

Een God, die zet uit mensenmin,

D' onvruchtb'ren in een huisgezin;

En, om Zijn macht te tonen,

Gevang'nen uit de boeien redt;

Maar die verlaters van Zijn wet

Doet in het dorre wonen.

 

Welkom in de middagdienst. Aanvang 17.00 uur. Voorganger: student A. S. de Jong, Doetinchem.

1. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

2. Zingen: Psalm 98: 1 en 2 DNP

3. Stil gebed en votum

4. Zingen: Psalm 65: 1, 2 en 3 DNP

5. Gebed om opening van het Woord

6. Schriftlezing: 2 Timotheüs 1: 3 – 14

7. Zingen: Opwekking 404 (Wij gaan op weg)

8. Verkondiging: Moed om te geloven

9. Zingen: Psalm 18: 10

10. Dankgebed

11. Collecten

12. Zingen: Gezang 239: 1, 3, 4 en 6

13. Geloofsbelijdenis(staande)

14. Zingen: staande Opwekking 167 (Samen in de naam van Jezus)

15. Zegenbede.

 

Liederenblad:

Psalm 98: 1 en 2 DNP

 

1. Zing een nieuw lied om God te eren,

die grote daden heeft verricht.

Zijn sterke arm bleek niet te keren.

Zijn recht kwam stralend aan het licht.

Hij wilde zich in liefde buigen

tot ons, het volk dat met Hem leeft.

De hele wereld kan getuigen

dat Hij het is die redding geeft.

 

2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen.

Zing blij voor Hem, bazuin het uit.

Laat heel de schepping eer bewijzen.

Zeeën en bergen, jubel luid.

Hij komt om alles recht te zetten.

Straks klinkt zijn vonnis wereldwijd.

Dan buigen volken voor zijn wetten;

dan toont Hij zijn rechtvaardigheid.

 

 

Psalm 65: 1, 2 en 3 DNP

 

1. Vanuit de stilte klinkt ons zingen,

God, die in Sion woont.

De dank voor al uw zegeningen

ontvangt U waar U troont.

U luistert als we tot U spreken.

Tot U komt al wat leeft.

De zonden konden mij niet breken,

omdat U ons vergeeft.

 

2. Wat een geluk te mogen toeven

bij God de schepper thuis.

Daar mogen wij uw zegen proeven,

het goede van uw huis.

U antwoordt ons op grootse wijze.

U redt ons door uw hand.

De hele wereld zal U prijzen;

U staat aan onze kant.

 

3. U plant de bergen in de aarde.

U bent bekleed met macht.

U sprak – de woeste zee bedaarde;

U temperde haar kracht.

Uw wonderen doen volken buigen.

U slaat hun oproer neer.

Van alle kant klinkt luid hun juichen;

zij brengen U de eer.

 

 

 

Opwekking 404 (Wij gaan op weg)

Wij gaan op weg met brandend hart,

Met een gebed bij elke stap.

Het lied van hoop klinkt door de landen,

Zingend van de nieuwe dag.

 

Tweeduizend jaar, en dag en nacht,

brandt deze vlam, verlicht ons land.

Mensen wachten, harten smachten,

naar een liefde die verwarmt.

 

Laat de vlam weer branden als een helder baken,

als heraut van ´t morgenuur.

Laat het lied weer sprank´len,

laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.

 

De liefde roept, de waarheid spreekt,

dat is de kracht waarmee wij gaan.

Om hen die vallen, hen die wank´len,

op te vangen in uw naam.

 

Laat de vlam weer branden als een helder baken,

als heraut van ´t morgenuur.

Laat het lied weer sprank´len,

laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.(2x)

 

 

Opwekking 167 (Samen in de naam van Jezus)

 

Samen in de naam van Jezus

Heffen wij een loflied aan

Want de geest spreekt alle talen

En doet ons elkaar verstaan

Samen bidden, samen zoeken

Naar het plan van onze heer

Samen zingen en getuigen

Samen leven tot zijn eer

 

Heel de wereld moet het weten

Dat God niet veranderd is

En zijn liefde als een lichtstraal

Doordringt in de duisternis

De weg van god is niet te keren

Omdat hij er over waakt

En de geest verbreekt de grenzen

Die door mensen zijn gemaakt

 

Prijs de Heer

De weg is open

Naar de Vader naar elkaar

Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar

Vader met geheven handen

Breng ik u mijn dank en eer

Het is uw Geest die mij doet zeggen

Jezus Christus is de Heer

 

Vader met geheven handen

Breng ik u mijn dank en eer

Het is uw Geest die mij doet zeggen

Jezus Christus is de Heer

 

Wij wensen u gezegende diensten.
Christelijk Gereformeerde Ichthuskerk

12-08-2018 16:32
12-08-2018 09:31
05-08-2018 16:43
05-08-2018 09:44
29-07-2018 16:59
29-07-2018 09:59
22-07-2018 17:00
22-07-2018 10:00
15-07-2018 17:00
15-07-2018 10:00
08-07-2018 17:00
08-07-2018 10:00
01-07-2018 17:00
01-07-2018 10:01
24-06-2018 16:59
24-06-2018 09:59
17-06-2018 17:01
17-06-2018 09:59
10-06-2018 16:59
10-06-2018 10:00
03-06-2018 17:00
03-06-2018 10:00
27-05-2018 17:00
27-05-2018 10:03
20-05-2018 17:00
20-05-2018 10:00
13-05-2018 17:00
13-05-2018 09:59
10-05-2018 09:22
06-05-2018 16:59
06-05-2018 09:59
29-04-2018 17:00
29-04-2018 10:01
22-04-2018 17:00
22-04-2018 10:00
15-04-2018 17:01
15-04-2018 10:00
08-04-2018 16:59
08-04-2018 10:00
07-04-2018 09:59
01-04-2018 17:00
01-04-2018 10:01
30-03-2018 19:29
25-03-2018 17:00
25-03-2018 10:00
18-03-2018 15:00
18-03-2018 10:00
15-03-2018 13:05
14-03-2018 19:30
11-03-2018 17:01
IMG_5350.JPG DSC06972.JPG DSC03273.JPG CIMG5672.JPG IMG_5585.JPG 004.JPG
10099