kerk panorama

Liturgie eredienst22 oktober 2017

Morgendienst, aanvang 10.00 uur. Psalmendienst. Voorganger: drs. H. Raveling.

1. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

2. Zingen: Psalm 98: 1 en 3 (NB) – Zingt een nieuw lied voor God den Here

3. Wat is uw favoriete Psalm?

4. Stil gebed Votum en Groet

5. Zingen: Psalm 84: 1 en 6 (NB) – Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

6. Gebed

7. Zingen: Psalmen voor Kidzzz 100 – Juich doe mee allemaal

8. Schriftlezing: Exodus 20:1-17 en Psalm 1

9. Verkondiging A: De vreugde van de Wet

10. Na de verkondiging luisterlied Psalm Project 119

11. Zingen: Psalm 25: 2 en 6 (OB) – HEER, ai, maak mij Uwe wegen

12. Schriftlezing: Psalm 2

13. Verkondiging B: God is Koning, dat geeft 1) Troost; 2) Worsteling; 3) Hoop

Ter afsluiting van deel 1 luisterlied Psalm Project 27 Ter afsluiting van deel 2 luisterlied Psalm Project 22 Ter afsluiting van deel 3 luisterlied Psalm Project 146

14. Dankgebed

15. Collecte

16. Zingen: Psalm 150: 1 en 2 (NB) – Looft God, looft Hem overal

17. Zegen

Liederenblad

Psalmen voor Kidzzz 100

Refrein

Juich doe mee allemaal

jubel geef je helemaal

juich voor God de Heer

juich doe mee allemaal

jubel geef je helemaal

juich voor God de Heer

en geef Hem alle eer

 

1. Hij maakte ons

wij horen bij Hem

de Herder die ons leidt

de Heer is goed

zijn liefde en trouw

duren voor altijd

 

2. Zeg het hardop, de Here is God

ja ik hoor bij Hem

waar je ook bent looft God

prijst Zijn naam

eer Hem met je stem

 

Psalm 25: 2 en 6 (OB)

HEER, ai, maak mij Uwe wegen,

Door Uw woord en Geest bekend;

Leer mij, hoe die zijn gelegen,

En waarheen G' Uw treden wendt,

Leid mij in Uw waarheid, leer

IJv'rig mij Uw wet betrachten;

Want Gij zijt mijn heil, o HEER,

'k Blijf U al den dag verwachten.

 

6. Wie heeft lust den HEER te vrezen,

't Allerhoogst en eeuwig goed?

God zal Zelf zijn leidsman wezen;

Leren, hoe hij wand'len moet.

't Goed, dat nimmermeer vergaat,

Zal hij ongestoord verwerven,

En zijn Godgeheiligd zaad

Zal 't gezegend aard'rijk erven.

 

Middagdienst, aanvang 17.00 uur. Voorganger: drs. H. Raveling.

1. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

2. Zingen: Psalm 36: 2 (DNP) – Uw liefde raakt het hemelblauw

3. Stil gebed Votum en Groet

4. Zingen: Evangelische Liedbundel 376: 1 en 2 – Abba, Vader, U alleen

5. Gebed

6. Schriftlezing: Kolossenzen 2:6-15; Handelingen 2:36-42; HC 27

7. Zingen: Psalm 90: 1 en 8 (NB) – Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen

8. Verkondiging

9. Zingen: Evangelische Liedbundel 278 – Laat de kind’ren tot Mij komen

10. Dankgebed

11. Collecte

12. Zingen: Gezang 335: 1, 3, 5 en 6 (LVK) – Heer van uw kerk

13. Geloofsbelijdenis

14. Zingen: Psalm 68: 7 (DNP) – Dit schitterende zangfestijn

15. Zegen

 

Heidelbergse Catechismus Zondag 27

Vraag en Antwoord 72

Is dat waterbad dan de afwassing van de zonden zelf?

Nee, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigen ons van alle zonden.

Vraag en Antwoord 73

Waarom noemt de Heilige Geest de doop dan het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonden?

God zegt dat niet zonder dringende reden. Want Hij wil ons daarmee leren, dat onze zonden door het bloed en de Geest van Jezus Christus weggenomen worden, evenals de onreinheid van het lichaam door het water. Maar vooral wil Hij ons door dit goddelijk pand en teken ervan verzekeren, dat wij even werkelijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als ons lichaam met het water gewassen wordt.

Vraag en Antwoord 74

Moeten ook de kleine kinderen gedoopt worden?

Ja, want de kinderen horen evengoed als de volwassenen bij Gods verbond en bij zijn gemeente. Ook worden aan hen evenals aan de volwassenen, door het bloed van Christus, de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, die het geloof werkt, beloofd. Daarom moeten zij door de doop, als teken van het verbond, bij de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen

onderscheiden worden. In het oude verbond gebeurde dat door de besnijdenis; in het nieuwe verbond is in plaats daarvan de doop ingesteld.

Liederenblad

Psalm 36: 2 (DNP)

Uw liefde raakt het hemelblauw.

Tot in de wolken reikt uw trouw.

Geen mens kan U doorgronden.

Uw oordeel is onpeilbaar diep.

U zorgt voor alles wat U schiep;

uw trouw wijkt geen seconde.

Uw liefde, God, maakt rijk en blij!

Hier in uw huis genieten wij

van wat U ons wilt geven.

U, bron, schenkt aan wie dorstig is

het levend water, helder, fris.

Uw licht verlicht ons leven.

 

Evangelische Liedbundel 376: 1 en 2

1. Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,

U laat nooit alleen

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

 

2. Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts voor u alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d’uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij

zijn slechts van U alleen.

 

Evangelische Liedbundel 278

1. Laat de kind’ren tot Mij komen,

alle alle kind’ren.

Laat de kind’ren tot Mij komen,

niemand mag ze hind’ren.

Want de poorten van mijn rijk

Staan voor kind’ren open,

laat ze allen groot en klein

bij Mij binnenlopen.

 

2. Laat de mensen tot Mij komen

over alle wegen.

Laat de mensen tot Mij komen,

houdt ze toch niet tegen!

Want de poorten van mijn rijk

gaan ook voor hen open,

als ze aan een kind gelijk

bij Mij binnenlopen.

 

Psalm 68: 7 (DNP)

Dit schitterende zangfestijn,

met luit en harp en tamboerijn,

is voor de HEER, mijn koning.

De mannen gaan al zingende,

de meisjes vrolijk springende

in optocht naar zijn woning.

Prijs, klein en groot, bij snarenspel

de HEER, de God van Israël,

de bron van al het leven.

Het land loopt uit van zuid tot noord,

tot welke stam men ook behoort,

om God de eer te geven.

Wij wensen u gezegende diensten.
Christelijk Gereformeerde Ichthuskerk

22-10-2017 16:59
22-10-2017 10:00
15-10-2017 16:59
15-10-2017 10:00
08-10-2017 16:59
08-10-2017 16:34
08-10-2017 10:00
08-10-2017 09:40
01-10-2017 16:26
01-10-2017 09:16
24-09-2017 17:00
24-09-2017 09:58
17-09-2017 16:59
17-09-2017 10:00
10-09-2017 14:30
10-09-2017 10:00
08-09-2017 14:59
03-09-2017 17:01
03-09-2017 10:00
02-09-2017 19:03
27-08-2017 16:59
27-08-2017 09:59
26-08-2017 10:00
20-08-2017 17:04
20-08-2017 09:59
13-08-2017 16:59
13-08-2017 10:00
06-08-2017 17:00
06-08-2017 10:00
30-07-2017 17:00
30-07-2017 10:00
23-07-2017 17:00
23-07-2017 09:58
16-07-2017 17:00
16-07-2017 09:59
09-07-2017 17:00
09-07-2017 10:00
02-07-2017 17:00
02-07-2017 10:00
25-06-2017 17:00
25-06-2017 10:00
18-06-2017 17:00
18-06-2017 09:59
IMG_9407.JPG 004.JPG DSC06984.JPG DSC03258.JPG P4270116.jpg DSC06972.JPG
6445