kerk panorama

Liturgie eredienst



14 oktober 2018

Welkom in de morgendienst, aanvang 10.00 uur. Voorganger: drs. H. Raveling.

1. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

2. Zingen: Opwekking 553 – Laat het feest zijn in de huizen

3. Stil gebed,  Votum en Groet

4. Zingen: Opwekking 785 – Fundament

5. Gods wil voor ons leven

6. Zingen: Psalm 119: 7 en 40 (NB) – Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt

7. Gebed

8. Zingen: Kinderlied – Manna

9. Schriftlezing Hebreeën 11:1-16

10. Zingen: Psalm 105: 1 en 5 (NB) – Looft God den Heer en laat ons blijde

11. Verkondiging: ‘Te gast op aarde’

12. Zingen: Opwekking 520 – Wees mijn verlangen

13. Dankgebed

14. Collecte

15. Zingen: Gezang 459: 1, 3 en 7 (LVK) – Door de nacht van strijd en zorgen

16. Zegen

Liederenblad

Opwekking 553

1. Laat het feest zijn in de huizen,

mensen dansen op de straat.

Als het onrecht buigt voor Jezus

en het volk weer bidden gaat.

Refrein

In de bergen, door de dalen:

hoor ons loflied overal.

In de hemel en op aarde

als uw glorie komen zal.

2. Laat Uw licht zien in het duister

als wij buigen voor het kruis.

Laat Uw heerlijkheid verschijnen

in de wereld, in ons huis.

 

Bridge

Halleluja, Halleluja

 

Opwekking 785

1. Ik bouw op Jezus, anders niet;

het is zijn bloed dat redding biedt.

Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;

ik steun alleen op Jezus’ Naam.

Refrein

Heer, U bent ons fundament.

Zwak wordt sterk, door al uw werk.

In de storm blijft U Heer; hoogste Heer

 

2. Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,

toont Hij zijn liefde die mij draagt.

Al woeden stormen om mij heen,

mijn anker rust in Hem alleen.

3. Wanneer Hij komt met luid geschal,

weet ik dat Hij mij kennen zal.

Bekleed met zijn gerechtigheid

ben ik van Hem in eeuwigheid!

 

Kinderlied – Manna

1. Toen Uw volk rondzwierf

door alle jaren heen.

Reisde U met hen

en nooit liet U Uw volk

alleen.

 

2. Toen U de honger

van al Uw kinderen zag.

Gaf U hen manna

brood van genade

voor iedere dag

Refrein 1

Zo was het toen (Manna).

Zo is het nu.

Wie geeft ons brood (Manna)?

Wie anders dan U?

Zo was het toen

en zo is het nu (Manna).

 

3. En in mijn leven

door alle jaren heen.

Reisde U met mij

en nooit liet U Uw kind

alleen

4. U bent als manna

dat uit de hemel viel.

U stilt mijn honger

en U verzadigt mijn ziel.

Mijn ziel.

Refrein 2

Zo was U toen (Manna).

Zo bent U nu.

U bent ons brood (Manna).

Wie anders dan U?

Zo was U toen

en zo bent U nu (Manna).

 

Opwekking 520

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten op U zijn gericht,

wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,

dat ik in U blijf en U in mij Heer,

U als mijn Vader en ik als Uw kind

dat in Uw armen geborgenheid vindt.

 

3. Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,

maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht, als een toren van kracht,

wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

4. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:

Bij U te wonen is al wat ik wens,

met als beloning dat ik op U lijk

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

 

5. Hemelse Koning, die het kwaad overwon,

als ik daar kom in het licht van Uw zon,

stralend van vreugde, getooid als een bruid

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

 

Welkom in de middagdienst, aanvang 17.00 uur. Voorganger: Ds. S. Otten
Papendrecht.

1. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

2. Zingen: Psalm 117: 1

3. Stil gebed, votum en groet

4. Zingen: Psalm 42: 1 en 3

5. Gebed om de opening van het woord

6. Schriftlezing: Jesaja 55: 1-3a, Johannes 3: 5-16(NBV)

7. Verkondiging: Liefde, aanvaarding & vergeving

8. Zingen: Gezang 395: 1,2,3 en 4

9. Dankgebed

10. Collecten

11. Geloofsbelijdenis(staande_

12. Zingen: (staande) Gezang 451: 1, 2 en 3

 

Wij wensen u gezegende diensten. 

-->

Christelijk Gereformeerde Ichthuskerk

14-10-2018 16:44
14-10-2018 09:33
07-10-2018 17:00
07-10-2018 10:00
30-09-2018 17:00
30-09-2018 10:00
23-09-2018 17:01
23-09-2018 09:59
16-09-2018 17:00
16-09-2018 10:00
09-09-2018 16:59
09-09-2018 09:59
02-09-2018 16:57
02-09-2018 10:00
26-08-2018 16:59
26-08-2018 09:59
19-08-2018 17:01
19-08-2018 10:00
12-08-2018 16:59
12-08-2018 09:59
05-08-2018 16:59
05-08-2018 09:59
29-07-2018 16:59
29-07-2018 09:59
22-07-2018 17:00
22-07-2018 10:00
15-07-2018 17:00
15-07-2018 10:00
08-07-2018 17:00
08-07-2018 10:00
01-07-2018 17:00
01-07-2018 10:01
24-06-2018 16:59
24-06-2018 09:59
17-06-2018 17:01
17-06-2018 09:59
10-06-2018 16:59
10-06-2018 10:00
03-06-2018 17:00
03-06-2018 10:00
27-05-2018 17:00
27-05-2018 10:03
20-05-2018 17:00
20-05-2018 10:00
13-05-2018 17:00
13-05-2018 09:59
10-05-2018 09:22
06-05-2018 16:59
06-05-2018 09:59
29-04-2018 17:00
P4270137 (2).jpg DSC03344.jpg DSC03350.jpg DSC03258.JPG 20150410_231625.jpg DSC03347.jpg
10682