kerk panorama

Liturgie eredienst16 december 2018

Welkom in de morgendienst, aanvang 10:00 uur. Derde zondag van Advent. Voorganger: drs. H.Raveling.

1. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

2. Zingen: Adventslied ­– Adventstijd dat is wachten

3. Stil gebed, Votum en Groet

4. Zingen: Psalm 48: 1 en 3 (NB) – De Heer is groot, zijn lof weerklinkt

5. Gods wil voor ons leven

6. Zingen Psalm 33: 2 en 8 (NB) – Zingt al wie leeft van Gods genade

7. Gebed

8. Zingen: Evangelische Liedbundel 473 – Who’s the King of the jungle

9. Schriftlezing: Numeri 22:1-7; 21-33; 24:10-19

10. Zingen: Psalm 27: 1 en 2 (DNP) – God is mijn licht

11. Verkondiging: ‘Een teken van de Koning’

12. Zingen: Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil

13. Dankgebed

14. Collecten

15. Zingen: Evangelische Liedbundel 163: 1 en 2 – Zie ik sterren aan de hemel staan

16. Zegen

Liederenblad

Adventslied

1. Adventstijd dat is wachten

op iets dat komen zal.

Een ster in donk’re nachten,

een Kindje in een stal.

2. Soms strijden vloek en zegen

hard om de ruimste baan.

Maar God gaat eigen wegen:

Zijn Ster zal opwaarts gaan!

 

Evangelische Liedbundel 473

1. Who's the King of the jungle? (oeh, oeh!)

Who's the King of the sea? (blub, blub)

Who's the King of the universe

and who's the King of me?

Well, I say: J, E, S, U, S, Yes!

He's the King of me!

He's the King of the universe,

the jungle and the sea! (blub, blub)

2. Wie's de Heer van de jungle (oeh, oeh!)

Wie's de Heer van de zee? (blub, blub)

Wie's de Heer van het groot heelal?

en wie's de Heer van mij?

Ja, ik zeg: J, E, Z, U, S, Ja!

Hij's de Heer van mij!

Hij's de Heer van het groot heelal,

de jungle en de zee! (blub, blub)

Psalm 27: 1 en 2 (DNP)

1. God is mijn licht, mijn heil, wat kan mij deren?

Hij is de HEER, ik ben voor niemand bang.

Ieder gevaar kan ik met Hem trotseren.

Op Hem, mijn rots, bouw ik mijn leven lang.

De aanval van belagers hield geen stand:

ze struikelden en beten in het zand.

Al smeedt een machtig leger een complot,

in oorlog zelfs vertrouw ik op mijn God.

2. Eén ding vraag ik de HEER: of ik mag wonen

bij Hem in huis, zodat Hij daar altijd

zijn liefdevolle goedheid mij kan tonen.

Daar dien ik Hem in zijn aanwezigheid.

Ik weet dat in zijn tent bij tegenslag

beschutting is en ik er schuilen mag.

Ik zing een vrolijk lied en musiceer;

met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.

 

Opwekking 717

1. Stil mijn ziel wees stil,

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds

Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.

Refrein

God U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wankelen

Vredevorst vernieuw een

vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen

 

2. Stil mijn ziel wees stil

en dwaal niet af

dwars door het dal zal Hij je leiden

stil, vertrouw op Hem

en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

3. Stil mijn ziel wees stil

en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft

wacht, wacht op de Heer

de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

 

 Evangelische Liedbundel 163

1. Zie ik sterren aan de hemel staan,

aan de donkerblauwe lucht de maan,

is het of de nacht mij noemt,

de naam van een machtig God.

Deze God die aard’ en hemel schiep,

is dezelfde God die mij eens riep,

uit het duister tot Zijn heerlijk licht,

zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag

en die Zijn liefde voor mij openbaart,

mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart,

elke dag mij in Zijn hand bewaart,

hoe groot is God voor mij.

2. Zie ik ‘s morgens weer de zon opgaan,

in het veld de bloemen open gaan,

is het of de dag mij noemt,

de naam van een machtig God.

Deze God die aard’ en hemel schiep,

is dezelfde God die mij eens riep,

uit het duister tot Zijn heerlijk licht,

zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag

en die Zijn liefde voor mij openbaart,

mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart,

elke dag mij in Zijn hand bewaart,

hoe groot is God voor mij.

 

Welkom in de middagdienst, aanvang 17:00 uur. Voorganger: Ds. P. A.C. Boom
Boskoop.

1. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

2. Zingen: Psalm 24: 1 en 5

3. Stil gebed, votum en groet

4. Zingen: Psalm 146: 3, 5 en 6 (OB)

5. Gebed om de opening van het Woord

6. Schriftlezing: Jesaja 42: 1 - 9

7. Zingen: Schriftberijming 10: 1, 2 en 7(melodie Gez. 126)

8. Verkondiging: De dienaar van de Heer, zachtmoedig en vol vuur

9. Zingen: Zingende gezegend 105(melodie Gez. 127)

10. Dankgebed

11. Collecten

12. Zingen: Geloofsbelijdenis Evangelische Liedbundel 289

13. Zegen

Wij wensen u gezegende diensten. 

liturgie volgt z.s.m.

 

-->

Christelijk Gereformeerde Ichthuskerk

09-12-2018 16:59
09-12-2018 10:00
02-12-2018 17:00
02-12-2018 10:00
01-12-2018 10:00
25-11-2018 17:00
25-11-2018 10:00
18-11-2018 17:00
18-11-2018 10:00
11-11-2018 17:00
11-11-2018 09:59
07-11-2018 18:57
04-11-2018 16:59
04-11-2018 10:00
28-10-2018 17:00
28-10-2018 10:00
21-10-2018 16:58
21-10-2018 10:00
14-10-2018 17:01
14-10-2018 10:00
07-10-2018 17:00
07-10-2018 10:00
30-09-2018 17:00
30-09-2018 10:00
23-09-2018 17:01
23-09-2018 09:59
16-09-2018 17:00
16-09-2018 10:00
09-09-2018 16:59
09-09-2018 09:59
02-09-2018 16:57
02-09-2018 10:00
26-08-2018 16:59
26-08-2018 09:59
19-08-2018 17:01
19-08-2018 10:00
12-08-2018 16:59
12-08-2018 09:59
05-08-2018 16:59
05-08-2018 09:59
29-07-2018 16:59
29-07-2018 09:59
22-07-2018 17:00
22-07-2018 10:00
15-07-2018 17:00
15-07-2018 10:00
08-07-2018 17:00
08-07-2018 10:00
01-07-2018 17:00
01-07-2018 10:01
P4230091.jpg CIMG5895.JPG DSC03258.JPG DSC03273.JPG WF6.jpg DSC03412.jpg
11263