kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

31 maart 2019
10.00 Drs. W. den Hertog, Thailand
Zendingsdienst
17.00 Drs. H. Raveling

7 april 2019
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. G. J. H. Vogel
Dordrecht-Zuid

14 april 2019
10.00 Drs. C.J. van den Boogert
Elburg, Kampweekend
17.00 Drs. H. Raveling
Palmzondagdienst gezamenlijke met Herv. Gem. en Ger. kerk

19 april 2019
19.30 Drs. H. Raveling
Goede Vrijdag

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

dinsdag 26 maart 2019 - Jeremia 10:6-7

Niemand is als u, o HEER, u bent groot, groot is uw naam door uw kracht. Wie zou geen ontzag voor u hebben? Koning van de volken, dat komt u immers toe. Onder alle wijzen van de volken, onder al hun koningen is niemand als u.

-- Jeremia 10:6-7

20150410_231625.jpg IMG_9414.JPG IMG_9399.JPG IMG_9380.JPG 004.JPG IMG_9385.JPG 62726
62726