kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

23 september 2018
10.00 Drs. H. Raveling
m.m.v. de Ichthusband
17.00 Drs. H. Raveling

30 september 2018
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Ds. W.J.A. Ester
's-Gravenmoer

7 oktober 2018
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling

14 oktober 2018
10.00 Drs. H. Raveling
m.m.v. de Ichthusband
17.00 Drs. H. Raveling

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het preekrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

zaterdag 22 september 2018
Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. -- 2 Korintiers 3:17-18

IMG_9389.JPG IMG_9391.JPG P4270136 (2).jpg IMG_5311.JPG IMG_9407.JPG DSC03258.JPG 57696
57696