kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

25 november 2018
10.00 Drs. H. Raveling
Eeuwigheidszondag
17.00 Drs. H. Raveling

2 december 2018
10.00 Drs. H. Raveling
m.m.v. Ichthusband
17.00 Ds. H. van de Heuvel
Dordrecht

9 december 2018
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling

16 december 2018
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. G.J.H. Vogel
Dordrecht-Zuid

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het preekrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

dinsdag 20 november 2018
Hier moeten jullie je aan houden: Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken; wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot meineed, want daar heb ik een afkeer van – spreekt de HEER. -- Zacharia 8:16-17

IMG_5585.JPG IMG_9388.JPG IMG_9415.JPG IMG_9399.JPG 006.JPG IMG_9401.JPG 59168
59168