kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

16 december 2018
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Ds. P. A.C. Boom
Boskoop

23 december 2018
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Ds. J. Breman
Zwijndrecht

25 december 2018
10.00 Drs. H. Raveling
Eerste Kerstdag
16.00 Kerstfeestviering met de zondagsschool

30 december 2018
10.00 Ds. J. Hardeman
Rotterdam
16.00 Ds. D. Quant
Houten

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het preekrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

vrijdag 14 december 2018
Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. -- Prediker 3:14-15

IMG_9380.JPG IMG_9388.JPG DSC03445.jpg IMG_9401.JPG IMG_9379.JPG CIMG6243.JPG 59832
59832