kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

21 oktober 2018
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Ds. J. Breman, Zwijndrecht
's-Gravenmoer

28 oktober 2018
10.00 Drs. C.J. van den Boogert
Elburg
17.00 Ds. W. Hordijk en ds. W. Geuze
Hervormingsdag

4 november 2018
10.00 Drs. H. Raveling
m.m.v. Ichthusband
17.00 Drs. H. Raveling

7 november 2018
19.30 Drs. H. Raveling
Dankdag

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het preekrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

dinsdag 16 oktober 2018
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. -- 1 Johannes 4:9-10

IMG_9385.JPG CIMG5874.JPG IMG_9384.JPG IMG_9380.JPG IMG_9401.JPG IMG_9413.JPG 58253
58253