kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

24 februari 2019
10.00 Drs. H. Raveling
m.m.v. de Ichthusband
17.00 Drs. H. Raveling

3 maart 2019
10.00 Ds. M. Oppenhuizen
Apeldoorn
17.00 Ds. M. Oppenhuizen
Apeldoorn

10 maart 2019
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling

13 maart 2019
19.30 Drs. H. Raveling
Biddag

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het dienstenrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

zondag 24 februari 2019 - Ezechiel 33:11

Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER -, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om.

-- Ezechiel 33:11

IMG_9422.JPG P4270137 (2).jpg IMG_9403.JPG IMG_9412.JPG IMG_9406.JPG IMG_5311.JPG 61813
61813