kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

24 juni 2018
10.00 drs. H. van Eeken, Delft
17.00 drs. H Raveling

1 juli 2018
10.00 Drs. C. Legemaate, Rotterdam. Zendingsdienst
17.00 Drs. W. P. de Groot, Oosterhout

8 juli 2018
10.00 Drs. H. Raveling. Afscheid van de zondagsschool
17.00 Drs. H. Raveling

15 juli 2018
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het preekrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

vrijdag 22 juni 2018
Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. -- Efeziers 3:20-21

IMG_9400.JPG IMG_9398.JPG CIMG6243.JPG IMG_9390.JPG CIMG5895.JPG IMG_9403.JPG 53211
53211