kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

24 september 2017
10.00 Drs. H. Raveling. Met medewerking van de Ichthusband
17.00 Drs. H. Raveling

1 oktober 2017
10.00 Ds. S. Otten, Papendrecht
17.00 Drs. H. Raveling

8 oktober 2017
10.00 ds. K. Groeneveld, Antwerpen/Deurne
17.00 Ds. K. Groeneveld, Antwerpen/Deurne

15 oktober 2017
10.00 Ds. B. Witzier, Houten
17.00 Drs. H. Raveling

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het preekrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

NIEUWS

    zondag 24 september 2017
    Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8

    DSC03412.jpg IMG_5311.JPG 20150410_231625.jpg P4230089.jpg DSC06972.JPG IMG_9422.JPG 35722
    35722