kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

4 september 2016
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling

11 september 2016
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling

18 september 2016
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Ds. J.W. Ester, Gravenmoer

25 september 2016
10.00 Drs. G.J.H. Vogel Dordrecht
17.00 Drs. H. Raveling

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het preekrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

woensdag 31 augustus 2016
Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. -- 2 Tessalonicenzen 3:5

004.JPG WF3 - kopie.jpg P4230089.jpg WF6.jpg P4270116.jpg CIMG6241.JPG 4871