kerk panorama.jpg

DIENSTENROOSTER

22 januari 2017
10.00 Drs. H. Raveling. Met medewerking van de Ichthusband
17.00 Ds. W. Hordijk. Afsluiting week van gebed

29 januari 2017
10.00 Drs. H. Raveling
17.00 Drs. H. Raveling

5 februari 2017
10.00 Drs. H. Raveling. Hulpverleningszondag en voorbereiding Heilig Avondmaal
17.00 Ds. J. Breman, Zwijndrecht

12 februari 2017
10.00 Drs. H. Raveling. Viering Heilig Avondmaal
17.00 Drs. H. Raveling. Viering Heilig Avondmaal en nabetrachting

Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel

Welkom op de website van de Ichthuskerk!
Hier komt u meer te weten over wie wij zijn en wat wij doen.

Iedere zondag komen wij samen in ons kerkgebouw aan de Zuid-Voorstraat 26. De diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders vermeld in het preekrooster.

Wij nodigen u van harte uit de diensten live met ons mee te maken, in de kerk of via de live verbinding op de website.

Onze missie:
Wij willen een warme en open gemeente zijn, waarin wij levend en werkend vanuit het Woord van God op een uitnodigende manier getuigen zijn van de grootheid van God en de Liefde van de Here Jezus, dienstbaar aan elkaar en de mensen om ons heen.

woensdag 18 januari 2017
Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. -- Romeinen 12:3

20150411_154225.jpg P4270137 (2).jpg WF2 - kopie.jpg WF5 - kopie.jpg CIMG6241.JPG DSC03273.JPG 14154